Terminal

AS Alexela Terminal on AS-i Alexela Logistics 
tütarettevõte, mis hoiustab heledaid naftasaadusi, 
naftakeemiat ja veeldatud gaasi ning korraldab 
nende transiiti. Terminal võtab vastu meritsi, 
raudteevagunite või tsisternautodega saabuva 
kauba, ladustab selle tolli- või aktsiisilao mahutites
ning väljastab kliendi vajadusest lähtuvalt samadele
transpordivahenditele.

Paldiski Lõunasadam kuulub AS-ile Tallinna Sadam. Sadama põhilised kaubaartiklid on naftasaadused, metall, puit, turvas ja sõiduautod. 

2002. aastal rekonstrueeriti olemasolevad kaid, süvendati akvatoorium ja rajati ro-ro-terminal.
2004. aastal süvendati sissesõidukanal ja pöördering 14 meetrini, mis võimaldab teenindada
kuni 100 000 DWT tankereid.

Sadama saamislugu  

1715. aastal külastas tsaar Peeter I Paldiskit ning otsustas rajada sinna sõjasadama. Sellest sai Tsaari-Venemaa läänepoolseim sadam. Paldiski valikul oli kolm olulist põhjust:

  • Pakri saared pakuvad sadamale kaitset tormide eest;
  • Merepõhi langeb järsult ja 20 meetri kaugusel kaldast on vesi küllalt sügav suurtele laevadele;
  • Pakri poolsaare rannik on praktiliselt jäävaba.
     

Asukoht:

40 km Tallinnast edelas

Sügavus sissesõidukanalis:

14,5 m

Veetaseme kõrgus:

tõusude-mõõnadeta, veetaseme kõrgus sõltub tuule suunast ja tugevusest, keskmiselt ±40 cm

Merepõhi:

liiva-muda segu


Alexela Terminal kasutab Tallinna Sadam Paldiski Lõunasadama kaisid nr 1 ja 7, mis suudavad teenindada kuni 100 000 DWT tankereid.


1. kai

Sügavus kai ääres:

12 m

Laeva lubatud süvis kai ääres:

11,3 m

Laeva pikkus:

180 m

Laeva laius:

35 m

Ühendus laevaga:

4 x 8-tollist, 6 x 6-tollist voolikut, 2 x 300 mm ja 8 x 200 mm toru terminalist kaile, 2 x 100 mm toru (koos 2 x 4-tollise voolikuga) gaasiaurude tagastamiseks

Eeldatavad laadimis- ja lossimiskiirused:

750 m³/h 8-tollise laadimisvoolikuga (naftakeemia mahutipargist), 300 m³/h 6-tollise laadimisvoolikuga (LPG-mahutipargist)


7. kai

Sügavus kai ääres:

14,5 m

Laeva lubatud süvis kai ääres:

14,1 m

Laeva pikkus:

230 m (Sadama eriloal võib olla kuni 250 m)

Laeva laius:

35 m

Ühendus laevaga:

16-tolline laadimisvars, 2 x 10-tollist ja 4 x 8-tollist ja 4 x 6-tollist voolikut, 500 mm, 2 x 300 mm ja 2 x 200 mm toru terminalist kaile, 300 mm toru (koos 2 x 6-tollise voolikuga) gaasiaurude tagastamiseks

Eeldatavad laadimis- ja lossimiskiirused:

2500 m³/h 16-tollise laadimisvarrega, 750 m³/h 8-tollise laadimisvoolikuga (ainult heledate naftasaaduste mahutipargis)