Terminal

AS Alexela Terminal on AS-i Alexela Logistics 
tütarettevõte, mis hoiustab heledaid naftasaadusi, 
naftakeemiat ja veeldatud gaasi ning korraldab 
nende transiiti. Terminal võtab vastu meritsi, 
raudteevagunite või tsisternautodega saabuva 
kauba, ladustab selle tolli- või aktsiisilao mahutites
ning väljastab kliendi vajadusest lähtuvalt samadele
transpordivahenditele.

Mahutite arv:

8, kõik sisemise ujuvkatusega ja lämmastiku atmosfääri tekitamise võimalusega

 

8 x 3 500 m3, köetavad, 1 mikseriga

Kogumahtuvus:

28 000 m3

Raudteetsisternide laadimisestakaad:

12 + 7 raudteetsisterni samaaegseks käitlemiseks, ülalt ja alt mahalaadimise ning vajadusel kauba soojendusega

Laevade laadimiskiirus:

5 eraldi torujuhet, 350 m3/h