LPG terminali
laiendus

LPG (liquid petroleum gases) ehk veeldatud naftagaasid
on butaan, propaan või nende segu. Neid kasutatakse
kodumajapidamistes ja grillides balloonigaasina,
autokütusena ja tööstuses. Alexela Terminali laiendusena
on terminali naaberkinnistule projekteeritud LPG mahutipark.
Projektile on väljastatud ehitusluba, investeerimisotsust
pole veel tehtud.