Terminal

AS Alexela Terminal on AS-i Alexela Logistics 
tütarettevõte, mis hoiustab heledaid naftasaadusi, 
naftakeemiat ja veeldatud gaasi ning korraldab 
nende transiiti. Terminal võtab vastu meritsi, 
raudteevagunite või tsisternautodega saabuva 
kauba, ladustab selle tolli- või aktsiisilao mahutites
ning väljastab kliendi vajadusest lähtuvalt samadele
transpordivahenditele.

Mahutite arv:

6 x 2 000 m³, sfäärilised mahutid

Kokku:

12 000 m3

Raudtee-estakaad:

18 raudteetsisterni samaaegseks tühjendamiseks

Laevade laadimiskiirus:

1 torujuhe, 300 m³/h