Terminal

AS Alexela Terminal on AS-i Alexela Logistics 
tütarettevõte, mis hoiustab heledaid naftasaadusi, 
naftakeemiat ja veeldatud gaasi ning korraldab 
nende transiiti. Terminal võtab vastu meritsi, 
raudteevagunite või tsisternautodega saabuva 
kauba, ladustab selle tolli- või aktsiisilao mahutites
ning väljastab kliendi vajadusest lähtuvalt samadele
transpordivahenditele.

Mahutite arv:

kõik sisemise ujuvkatustega

 

3 x 1 000 m3

 

1 x 3 000 m3

 

3 x 5 000 m3

 

1 x 7 400 m3

 

1 x 10 000 m3

 

1 x 11 000 m3

 

1 x 13 500 m3

 

3 x 25 000 m3

 

6 x 30 000 m3, 2 mikseritega

Kogumaht:

317 900 m3

Raudteetsisternide mahalaadimise estakaad:

Üks kahepoolne kuni 68 raudteetsisterni samaaegseks käitlemiseks, ülalt- ja alttühjendamise võimalus. Kaks laadimisvart koos aurude tagastamise süsteemiga on kaubalaadimiseks vagunitesse.

Laevade laadimiskiirus:

5 eraldi torujuhet, max 2 500 m3/h

Tühjenduskiirus:

5 rongi ööpäevas