Keskkond ja ohutus

Pöörame suurt tähelepanu nii keskkonnahoiule kui 
ka tööohutusele. Alexela Terminali projekteerimisel ja 
ehitamisel oleme arvestanud Eesti Vabariigi seaduste 
ja Euroopa Liidu rangete keskkonnakaitsenormidega.

Seirejaama viimase 24 tunni andmed

 

Komponent
Keskmistamisaeg
Metaan (CH4, ug/m3)
Mittemetaansed süsivesinikud (NMHC, ug/m3)
Üldsüsivesinikud (HC, ug/m3)
Benseen (ug/m3)
Ksüleen (ug/m3)
     

Meteoroloogilised parameetrid

   
Tuule suund (kraadi)
 
Tuule kiirus (m/s)
 
Temperatuur (C)  
Suhteline õhuniiskus (%)