Keskkond ja ohutus

Pöörame suurt tähelepanu nii keskkonnahoiule kui 
ka tööohutusele. Alexela Terminali projekteerimisel ja 
ehitamisel oleme arvestanud Eesti Vabariigi seaduste 
ja Euroopa Liidu rangete keskkonnakaitsenormidega.

Sellest infolehest leiate avalikkusele mõeldud teavet AS Alexela Terminali tegevustest, sellest tulenevatest ohtudest, ohutusabinõudest ning võimalike õnnetuste ärahoidmisest.

Vaata lähemalt (PDF-fail).