AS Alexela Terminal on 
Baltikumi üks kaasaegsemaid ja
kõrgtehnoloogilisemaid naftasaaduste-
ja vedelgaasiterminale.

  

AS Alexela Terminal tegevusalaks on heledate naftasaaduste, naftakeemia
ja vedeldatud gaasi hoiustamine ja transiidi korraldamine.

Terminali kasutuses on kolm raudteevagunite mahalaadimise estakaadi,
mis võimaldavad üheaegselt töödelda heledaid naftasaaduseid 68 vagunist.
Maksimaalne kauba mahalaadimise kiirus on kuni 1 500 m³/h. Lisaks on
naftakeemia mahalaadimiseks 19-kohaline ja veeldatud gaasi jaoks
18-kohaline estakaad.

Tänu kaasaegsete tehnoloogiate kasutamisele saab Alexela Terminal
ladustada ja töödelda mitut liiki naftasaadusi üheaegselt, garanteerides
samal ajal täieliku segregatsiooni. Maksimaalne laadimiskiirus tankerile
on kuni 2 500 m³/h. Terminal saab üheaegselt teenindada tankereid kahel kail.